Gayrimenkul ve Kira Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

  • Kira  sözleşmeleri( adi kira ve  hasılat  kirası) yapılması,  gerektiğinde  bunların tapuya  şerhedilmesi ,
  • İcra yolu ile tahliye dava ve işlemleri ile her türlü tahliye davalarının kiracı veya kiralayan açısından takibi, icrai tahliye işlemleri,
  • Tapuda alım – satım, ipotek tesis ve fekki, diğer her türlü ayni hak tesisi veya fekki, tapu tashih işlemleri,
  • Gayrimenkuller ile ilgili izale-i şüyuu davaları,
  • Tapu iptali ve tescil davaları,
  • İnşaat veya Kat Karşılığı inşaat sözleşmeleri yapılması, yüklenici veya müteahhit lehine bu davaların takibi,

Yol Tarifi