İcra- İflas Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

  • Her türlü banka alacağının tahsili için ihtarname aşamasından başlamak üzere tüm icra takibi işlemlerinin yürütülmesi
  • Kambiyo senetlerinin ve sair alacakların takibe konulması
  • İhtiyati haciz, haciz, muhafaza ve satış işlemleri
  • Sonuçlandırılmış her türlü dava ilamının takibe konulması
  • Çek, senet ve diğer kıymetli evrak hukuku ile ilgili olarak şirketlerin ilgili departmanlarının eğitilmesi,
  • Alacaklı firmalar bakımından alacak davalarının takibi,
  • Borçlu olunan firmalar bakımından gerekli itiraz ve def’ilerin yapılması, dava takibi ve savunma stratejileri belirlenmesi ve geliştirilmesi

Yol Tarifi