Ticaret Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

  • Ticari mevzuattan doğan her türlü uyuşmazlık ve davanın takibi,
  • Şirket kuruluşları,
  • Şirket organizasyonu ve yeniden yapılanma ihtiyaçları kapsamında ana sözleşme tadilleri,
  • Genel kurulların yapılması,
  • Birleşmeler, birleşme sözleşmeleri, hisse alım sözleşmeleri yapılması,  
  • Nevi değişiklikleri,
  • Bölünmeler,
  • Tasfiyeler,
  • Şirket ortaklarına ve yöneticilerine bu işlemler ile ilgili olarak danışmanlık yapılması.
  • Şirket evlilikleri, ortaklık ve hisse alım sözleşmeleri yapılması,

Yol Tarifi